Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Huyện Cao Lộc (Lạng Sơn): Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 2022

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Anh: Những tháng đầu năm, Cao Lộc tiếp tục thực hiện chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua lập thành tích, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu (bìa phải) tặng cờ thi đua tới lãnh đạo huyện Cao Lộc - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu (bìa phải) tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 tới  Nhân dân và cán bộ huyện Cao Lộc

Những kết quả đạt được

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND, ngày 18/1/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-UBND, ngày 25/1/2022 về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Theo đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn khẩn trương triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022. Đồng thời, ban hành các chỉ thị, chương trình, kế hoạch, công văn chỉ đạo thực hiện trên nhiều lĩnh vực.

Huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với 22 xã, thị trấn trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để kịp thời chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 5/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ đạo thành lập các đoàn công tác, kiểm tra các xã, thị trấn, việc kiểm tra đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các xã đăng ký các tiêu chí phấn đấu thực hiện năm 2022; thực hiện 19/19 tiêu chí đối với xã Thụy Hùng về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao xã Gia Cát năm 2022.

Địa phương phân bổ vốn thực hiện các công trình xây dựng tại xã Thụy Hùng, đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo quy định.

Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư công, UBND huyện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 26 công trình, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với 10 công trình; tiếp tục thi công xây dựng 1 công trình chuyển tiếp; các công trình khởi công mới năm 2022 đã phê duyệt xong chủ trương đầu tư và các chủ đầu tư đang trình thẩm định báo cáo – kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và trình phê duyệt theo quy định.    

Ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục làm tốt công tác dạy học theo kế hoạch. Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường thực hiện tốt nền nếp dạy học, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; nghỉ Tết, trực Tết, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; ttham gia Tết trồng cây tại địa 7 phương và tổ chức trồng cây, chăm sóc cây cảnh trong nhà trường; tổ chức dạy học ngay từ ngày 7/2/2022 (hình thức vừa dạy học trực tiếp và trực tuyến)…

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Anh
Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc Nguyễn Duy Anh

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện đã chủ động thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo  nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh.

Cao Lộc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

Địa phương đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng chống Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, tập trung đông người không cần thiết; triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn huyện; hướng dẫn điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người nhiễm Covid-19 và sử dụng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại nhà.

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán cổ truyền cho các lái xe đường dài, chủ hàng và lái xe chuyên trách lưu lại tại khu vực cửa khẩu; điều chỉnh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Từ ngày 20/11/2021 - 2/3/2022, trên địa bàn huyện có 3.772 F0, đang điều trị 1.746 ca, điều trị khỏi 2.026 F0. Lũy kế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi 1 đạt 105,2% số người trong tuổi tiêm; mũi 2 đạt 98,9%; mũi 3 đạt 79% số người đủ 18 tuổi đã tiêm 2 mũi. Lũy kế tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi mũi 1 đạt 89%, mũi 2 đạt 89%.

Ngành Giáo dục và đào tạo chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

88888888888888888888888888888888888888888888
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khuôn viên 3 -2

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Anh cho biết: Trong 2 tháng đầu năm, Cao Lộc cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, Cao Lộc đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 theo kế hoạch được duyệt; thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2022 đó là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, quản lý tốt các khu cách ly; kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thực thi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quản lý; tiếp nhận, xử lý tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý nghiêm  các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông – xuân. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, ngày 17/7/2021, Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

Lãnh đạo huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn theo Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 25/1/2022 về công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện; kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện việc chấp hành về thuế; thực hiện thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2021 đối với các đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là dự án chuyển tiếp, các dự án xây dựng nông thôn mới và tiến độ giải ngân. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện…

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

Doanh thu thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng 30-35%
Doanh thu thu phí tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng 30-35%

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), doanh thu một ngày cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt mức cao nhất dịp Tết vừa qua.

Hải quan Lạng Sơn phát hiện 342 kg pháo nổ trong hầm cốp xe tải
Hải quan Lạng Sơn phát hiện 342 kg pháo nổ trong hầm cốp xe tải

Ngày 28/01, thông tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 342 kg pháo nổ được giấu trong hầm cốp xe tải.

120 xe hàng thông quan qua cửa khẩu, lối mở ở TP. Móng Cái
120 xe hàng thông quan qua cửa khẩu, lối mở ở TP. Móng Cái

Sáng nay 28/01 (mùng 7 Tết), hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức thông quan trở lại sau 07 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 21/01 đến hết ngày 27/01 (30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Khởi tố 03 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 16.000 bao thuốc lá nhập lậu tại Tây Ninh
Khởi tố 03 đối tượng trong vụ vận chuyển hơn 16.000 bao thuốc lá nhập lậu tại Tây Ninh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trong vụ tập kết hơn 16.000 bao thuốc lá nhập lậu tại khu vực ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Thanh Hoá thu hút gần 430 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023
Thanh Hoá thu hút gần 430 nghìn lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023

Tại Thanh Hoá, từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng lượt khách đạt khoảng 430.000, tăng 47,6% so với dịp Tết năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 357 tỷ đồng, tăng 41,6% so với dịp Tết năm 2022.

Cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Sáng ngày 28/01, hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm Km 3+4 (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) đã thông quan trở lại sau 07 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.