Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Vietcombank - FWD: Hành trình 02 năm tạo kỳ tích

Vietcombank - FWD: Hành trình 02 năm tạo kỳ tích

14/04/2022, 19:53

Hợp tác giữa Vietcombank và FWD tính đến nay vẫn là một trong những thương vụ nổi bật nhất trong thị trường bancassurance Việt Nam. Sau 02 năm triển khai, hợp tác này đã tạo ra nhiều giá trị tích cực cho khách hàng và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của thị trường.