Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”

21/05/2022, 19:54

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”, đồng thời không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 8 nhiệm vụ "nóng" trong năm 2022

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 8 nhiệm vụ "nóng" trong năm 2022

28/07/2022, 21:23

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập và trình Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng tiến độ đề ra.