Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho học sinh tiểu học hưởng ứng thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho học sinh tiểu học hưởng ứng thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

25/05/2022, 11:08

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục tổ chức chương trình tuyên truyền về sở hữu trí tuệ và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới cho gần 300 bạn học sinh khối lớp 4 của Nhà trường.