Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
9 giải pháp của Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

9 giải pháp của Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

04/06/2022, 05:55

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 667/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030

29/03/2023, 06:29

Theo Quyết định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các hoạt động, nhiệm vụ được giao cụ thể.