Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Xây dựng và phát triển điện gió ngoài khơi theo xu hướng “Chuyển đổi xanh”

Xây dựng và phát triển điện gió ngoài khơi theo xu hướng “Chuyển đổi xanh”

21/06/2022, 10:00

Chuyên gia cho rằng cùng các giải pháp phù hợp trong phát triển điện gió ngoài khơi, Việt Nam sẽ có vị thế để tiến xa hơn trong quá trình chuyển đổi xanh nhằm đáp ứng mục tiêu đã cam kết tại COP26.

Đoàn công tác của Chính phủ Singapore làm việc với PTSC về dự án điện gió ngoài khơi

Đoàn công tác của Chính phủ Singapore làm việc với PTSC về dự án điện gió ngoài khơi

06/03/2024, 14:29

Việc triển khai Dự án đầu tư và xây dựng trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để xuất khẩu điện sạch sang Singapore đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới là năng lượng tái tạo, đồng thời hiện thực hóa bản ghi nhớ xây dựng đối tác kinh tế xanh-kinh tế số giữa Việt Nam và Singapore.