Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phải có một khung pháp lý hoàn thiện để xử lý nợ xấu

Phải có một khung pháp lý hoàn thiện để xử lý nợ xấu

18/07/2022, 07:14

Tiến sỹ Cấn Văn Lực cho rằng, việc luật hóa quy định xử lý nợ xấu là rất cần thiết và gỡ bỏ nhiều nút thắt. Nếu không luật hóa Nghị quyết 42, sẽ tạo ra khoảng trống rất lớn về pháp lý gây khó khăn hơn nữa trong xử lý nợ xấu.

Kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập giúp đất nước phát triển bền vững và bao trùm hơn

Kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập giúp đất nước phát triển bền vững và bao trùm hơn

23/01/2023, 08:40

Theo Tiến sỹ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính- tiền tệ Quốc gia thì, nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế là thông điệp, hành động xuyên suốt của năm 2023.