Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Định vị thương hiệu – góp phần đưa nông sản cất cánh

Định vị thương hiệu – góp phần đưa nông sản cất cánh

20/07/2022, 13:00

Chỉ 10 năm trước đây Việt Nam thu hút đầu tư FDI bởi nguồn lao động dồi dào và giá rẻ, 10 năm sau đó những lợi thế ấy đã đi qua, chúng ta buộc phải lựa chọn những thế mạnh khác để hội nhập và nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất. Một trong những hướng đi đó là xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu càng mạnh, sản phẩm có giá trị càng lớn.

Doanh nghiệp phải tái định vị để tự “cứu” mình

Doanh nghiệp phải tái định vị để tự “cứu” mình

23/03/2023, 18:37

Trong bối cảnh hiện nay, cần thiết xây dựng một môi trường mà trong đó: Chính phủ có định hướng cụ thể, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái định vị hoạt động kinh doanh thông qua đổi mới sáng tạo, để kịp thời nắm bắt thời cơ mới, cập nhật những điều chỉnh trong quy định và thay đổi của toàn cầu.