Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cơ hội tham dự Hội chợ máy móc nông nghiệp lớn nhất Ấn Độ

Cơ hội tham dự Hội chợ máy móc nông nghiệp lớn nhất Ấn Độ

13/08/2022, 06:33

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Hội chợ Máy móc Nông nghiệp Ấn Độ (EIMA Agrimach India 2022) do Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp FICCI, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân và Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ tổ chức từ ngày 01 đến 03/09/2022 tại Đại học Khoa học Nông nghiệp, Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ.