Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia

21/09/2022, 16:25

Thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Italia, ngày 19 tháng 9 năm 2022, tại Rome, Italia đã diễn ra Hội thảo Xúc tiến thương mại Việt Nam - Italia.