Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng cảng biển dự kiến khoảng 13 tỷ USD, 90% kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa

Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng cảng biển dự kiến khoảng 13 tỷ USD, 90% kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa

22/09/2022, 14:55

Trong trung hạn đến 2030, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng cảng biển dự kiến khoảng 13 tỷ USD để đạt mục tiêu tăng năng lực thông qua của cảng biển về hàng container lên 30-40 triệu TEU/năm. Hơn 90% kinh phí để thực hiện quy hoạch này sẽ huy động từ nguồn vốn đầu tư xã hội hoá.