Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Gần 150 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2022

Gần 150 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng 2022

06/10/2022, 05:48

Hội chợ năm nay, là cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm; đồng thời thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của các nhà sản xuất, phân phối, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng.