Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hà Nội: Huyện Chương Mỹ phát triển sản phẩm mây tre đan gắn với thực hiện chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm

Hà Nội: Huyện Chương Mỹ phát triển sản phẩm mây tre đan gắn với thực hiện chương trình OCOP- Mỗi xã một sản phẩm

30/10/2022, 21:08

Theo UBND huyện Chương Mỹ, để thúc đẩy chương trình OCOP trên địa bàn, thời gian qua huyện Chương Mỹ đã triển khai chương trình sản phẩm OCOP tại các làng nghề mây tre đan xã Phú Nghĩa. Đồng thời, huyện Chương Mỹ tăng cường tuyên truyền để người dân tham gia các lớp tập huấn xây dựng sản phẩm OCOP; thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và chương trình OCOP.