Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Sản lượng lúa của tỉnh Long An đứng thứ tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Sản lượng lúa của tỉnh Long An đứng thứ tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

13/12/2022, 09:08

Thông tin từ UBND tỉnh Long An, tỉnh Long An là địa phương đứng thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng lúa, với hơn 2,7 triệu tấn/năm, diện tích xuống giống hàng năm hơn 509.000 hecta, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng và cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh nói chung.

Tổng sản lượng lúa của tỉnh Long An năm 2022 đạt trên 2,8 triệu tấn

Tổng sản lượng lúa của tỉnh Long An năm 2022 đạt trên 2,8 triệu tấn

04/01/2023, 16:04

Thông tin UBND tỉnh Long An, theo báo cáo của ngành nông nghiệp, uớc sản lượng lúa thu hoạch năm 2022 của tỉnh đạt trên 2,8 triệu tấn, đạt trên kế hoạch đề ra.