Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: hoá chất

Long An thanh kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Long An thanh kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

01/02/2023, 15:34

UBND tỉnh Long An đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường thanh kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Tiền Giang tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Tiền Giang tăng cường phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

03/02/2023, 15:21

UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Gia Lai xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

Gia Lai xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

03/02/2023, 15:30

UBND tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 220/UBND-NL về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.

Cần Thơ thanh kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

Cần Thơ thanh kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

15/02/2023, 10:32

UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.