Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thất nghiệp ở nhóm trình độ đại học tiếp tục tăng

Thất nghiệp ở nhóm trình độ đại học tiếp tục tăng

03/04/2017, 06:22

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp chung trong quý 4/2016 giảm nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, số lao động là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp tiếp tục tăng, với con số hơn 218.000 người.

Khoảng 1,5 triệu Euro đầu tư dự án việc làm cho sinh viên

Khoảng 1,5 triệu Euro đầu tư dự án việc làm cho sinh viên

08/12/2016, 07:50

Ở Việt Nam, 5 trường đại học sẽ nhận tổng giá trị khoảng 1,5 triệu Euro để thực hiện Dự án hợp tác Việt Nam và châu Âu về việc làm cho sinh viên.