Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Huyện Duy Tiên (Hà Nam): Sẽ về đích NTM trong năm nay

Huyện Duy Tiên (Hà Nam): Sẽ về đích NTM trong năm nay

05/09/2017, 21:54

Là huyện trọng điểm phát triển của tỉnh Hà Nam, trong những năm gần đây, Duy Tiên đã có nhiều bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương phấn đấu cuối năm nay đạt chuẩn huyện NTM và đạt tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2020, hướng tới đô thị thông minh vào năm 2030, tầm nhìn 2050.

Dân số tăng vì tiêu chí quy hoạch đô thị

Dân số tăng vì tiêu chí quy hoạch đô thị

05/12/2022, 11:40

PGS.TS. Đỗ Tú Lan, nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị chia sẻ về thực trạng “thổi phồng” dân số của các địa phương. Theo PGS.TS. Đỗ Tú Lan, nếu làm phép cộng tất cả các dự báo dân số của các đô thị Việt Nam thì dân số sẽ là 150 triệu dân - lớn hơn dân số của cả nước hiện nay, chỉ gần 100 triệu dân.