Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Mời tham dự Triển lãm và Hội nghị Hàng Hải quốc tế 

Mời tham dự Triển lãm và Hội nghị Hàng Hải quốc tế 

28/02/2023, 18:06

Triển lãm và Hội nghị Hàng Hải quốc tế về vận chuyển thương mại, đóng tàu, năng lượng ngoài khơi, cảng, đường thuỷ nội địa và hải dương học (International Maritime Exhibition and Conference for Commercial Shipping, Shipbuilding, Offshore Energy, Ports, Inland Waterways and Oceanography - NEVA) sẽ diễn ra từ ngày 19-22/09/2023.

Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)

Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)

25/03/2023, 20:54

Cục Xúc tiến thương mại sẽ phối hợp với Ủy ban Xúc tiến thương mại Tứ Xuyên (Trung Quốc) sẽ tổ chức “Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Hợp tác kinh tế  Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên)”.