Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tiêu hủy hàng chục máy game bắn cá tại An Giang

Tiêu hủy hàng chục máy game bắn cá tại An Giang

23/03/2023, 15:08

Ngày 23/03, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa huyện Tri Tôn, gồm: Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 2, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa, do Công an huyện Tri Tôn kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tịch thu năm 2020 và qúy I/2021.