Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thanh Hóa kiểu mẫu - niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân Thanh Hóa

Thanh Hóa kiểu mẫu - niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Nhân dân Thanh Hóa

19/05/2023, 10:59

Hơn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vẫn sống mãi trong lòng mỗi người con Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Niềm tin của Bác đối với Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa về xây dựng Thanh Hóa trở nên tỉnh kiểu mẫu, đang dần dần trở thành hiện thực.