Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: chủ chốt

Hà Nội: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026

Hà Nội: Bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026

21/09/2017, 06:23

Sáng 20/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Tuần tới, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước

Tuần tới, Quốc hội xem xét, quyết định nhân sự Nhà nước

28/03/2021, 10:40

Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, một số Phó Chủ tịch Quốc hội; miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ; miễn nhiệm Chủ tịch nước

Thanh Hóa: Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Thanh Hóa: Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

04/04/2021, 09:49

Chiều 3/4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố và trao quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố và trao quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ

05/05/2022, 19:03

Sáng 05/05, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thanh Hóa: Bồi dưỡng, cập nhật kiển thức cho cán bộ chủ chốt

Thanh Hóa: Bồi dưỡng, cập nhật kiển thức cho cán bộ chủ chốt

26/08/2023, 18:47

Sáng 26/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quý III năm 2023 cho cán bộ chủ chốt toàn thành phố.

Thanh Hóa điều động, luân chuyển cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các địa phương, đơn vị

Thanh Hóa điều động, luân chuyển cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt ở các địa phương, đơn vị

18/09/2023, 17:18

Chiều 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.