Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
36/63 địa phương có tiến độ thu thuế đạt thấp

36/63 địa phương có tiến độ thu thuế đạt thấp

05/08/2023, 14:28

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2023, do cơ quan thuế quản lý, ước đạt 118.200 tỷ đồng, đạt 8,6% so dự toán pháp lệnh, bằng 90,5% so cùng kỳ 2022. Có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 60%; có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 60%).

2 tháng đầu năm 2024 ngành thuế thu ngân sách đạt 361.672 tỷ đồng

2 tháng đầu năm 2024 ngành thuế thu ngân sách đạt 361.672 tỷ đồng

05/03/2024, 09:44

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023.