Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Trường THPT Giao Thủy B (Nam Định): 50 năm - một chặng đường phát triển

Trường THPT Giao Thủy B (Nam Định): 50 năm - một chặng đường phát triển

01/10/2023, 08:29

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển (1973 - 2023), những thành tựu rất đỗi tự hào mà thế hệ các thầy cô giáo và lớp lớp các cựu học sinh Trường THPT Giao Thủy B (Nam Định) đạt được, đã khẳng định uy tín, niềm tin đối với học sinh, phụ huynh và Nhân dân địa phương - góp vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.