Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cán bộ, công chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

Cán bộ, công chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

04/10/2023, 12:06

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức trên toàn quốc sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp, chưa tạo động lực.

Năm giải pháp thực hiện cải cách tiền lương đồng bộ từ ngày 01/07/2024 do Bộ Nội vụ đề xuất có gì mới?

Năm giải pháp thực hiện cải cách tiền lương đồng bộ từ ngày 01/07/2024 do Bộ Nội vụ đề xuất có gì mới?

06/11/2023, 06:22

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị “là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương” làm cơ sở xây dựng bảng lương mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Thời hạn hoàn thành đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương trước ngày 31/03/2024

Thời hạn hoàn thành đề án vị trí việc làm để cải cách tiền lương trước ngày 31/03/2024

15/12/2023, 07:10

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu trước ngày 31/03/2024 các bộ, ngành địa phương phải hoàn thành xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01/07/2024.