Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cục Quản lý thị trường Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

25/10/2023, 08:56

Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Cục QLTT Hải Phòng mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng

Cục QLTT Hải Phòng mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng

04/03/2024, 19:26

Ngày 4/3/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng ban hành thông báo số 17/TB-QLTTHP về việc mời cung cấp báo giá dịch vụ bảo vệ kho hàng để khảo sát trước khi thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu thuê dịch vụ.