Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề Thủ đô

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề Thủ đô

02/01/2024, 17:00

Tận dụng lợi thế dẫn đầu về số lượng sản phẩm OCOP, cùng số lượng lớn làng nghề và làng nghề truyền thống, UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.