Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hà Nam: Nông thôn mới trên quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến

Hà Nam: Nông thôn mới trên quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến

23/10/2017, 09:27

Xã Trung Lương (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) - quê hương của nhà thơ Nguyễn Khuyến, nay đã có sự khởi sắc: Kinh tế phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phúc lợi xã hội, xây dựng đường giao thông thôn xóm, xây dựng trường, trạm được quan tâm đầu tư. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đang từng bước được cải thiện, hệ thống chính trị của xã vững mạnh toàn diện.