Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Kon Tum: Phát triển sản phẩm OCOP thực chất, bền vững

Kon Tum: Phát triển sản phẩm OCOP thực chất, bền vững

20/03/2024, 14:17

Những năm qua, việc triển khai Chương trình OCOP ("Mỗi xã một sản phẩm") đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân, trở thành động lực - góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm OCOP bền vững trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập.