Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy nông phát triển bền vững

Quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy nông phát triển bền vững

21/03/2024, 14:28

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.