Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh

09/01/2019, 20:28

Chiều 9/1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019.

Bộ Tài chính: Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

Bộ Tài chính: Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

21/11/2018, 14:34

Việc tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp phát triển.

Tiếp tục đơn giản hoá bộ chỉ số phát triển bền vững

Tiếp tục đơn giản hoá bộ chỉ số phát triển bền vững

11/04/2018, 05:19

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, phải tiếp tục đơn giản hoá bộ chỉ số phát triển bền vững để các hiệp hội, DN, nhất là DNNVV, thậm chí siêu nhỏ có thể áp dụng xây dựng mô hình phát triển bền vững.

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Đơn giản hóa TTHC thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

03/03/2018, 07:40

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16NQ-CP đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư

31/12/2017, 15:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Công thương bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

Bộ Công thương bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính

13/12/2016, 15:28

Bộ Công thương vừa bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định 10 ngành nghề kinh doanh liên quan đến giáo dục

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định 10 ngành nghề kinh doanh liên quan đến giáo dục

07/07/2022, 07:46

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định, phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính

Cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.100 quy định, phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính

28/09/2022, 06:09

Trong hai ngày 27 và 28/09, Hội đồng Tư vấn cải cách hủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phân tích, phản biện, tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, sử dụng Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh cho cán bộ các hiệp hội doanh nghiệp.

Cắt giảm quy định, công khai, minh bạch thủ tục kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư

Cắt giảm quy định, công khai, minh bạch thủ tục kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư

09/12/2022, 06:16

Đó là nội dung quan trọng trong Quyết định số 2443/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

18 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong danh sách đơn giản hóa

18 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong danh sách đơn giản hóa

04/04/2024, 20:45

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 277/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục hành chính nào của Ngân hàng Nhà nước?

Cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục hành chính nào của Ngân hàng Nhà nước?

08/05/2024, 05:57

Quyết định số 381/QĐ-TTg cắt giảm, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh sau: Hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; hoạt động đầu tư ra nước ngoài.