Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Giải ngân vốn đầu tư chậm cần 'gạt' cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Giải ngân vốn đầu tư chậm cần 'gạt' cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

16/05/2018, 18:18

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo các cấp của các bộ, ngành và địa phương đề cao trách nhiệm, tinh thần thực thi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, 'gạt' sang một bên các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

Rà soát chính sách tăng cường cán bộ trí thức trẻ về 61 huyện nghèo

26/03/2018, 23:26

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009; đồng thời, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung trong tháng 5/2018.

Hà Tĩnh thay đổi hàng chục vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Hà Tĩnh thay đổi hàng chục vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt

19/10/2022, 13:48

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, thay đổi 15 vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch Thanh Hóa: Cán bộ sợ sai, né tránh, không dám làm sẽ bị thay thế

Chủ tịch Thanh Hóa: Cán bộ sợ sai, né tránh, không dám làm sẽ bị thay thế

30/05/2023, 18:15

Những cán bộ né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, không dám tham mưu... sẽ bị điều chuyển, thay thế.

Công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

30/10/2023, 19:17

Chiều 30/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên Sơ cấp và các quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác cán bộ.

Nam Định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Nam Định luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

03/01/2024, 09:38

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với một số sở, huyện, đơn vị trong tỉnh.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ

12/03/2024, 15:52

Sáng 12/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.