Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thủ tướng: Cần phải tách hoạt động khoa học ra khỏi hoạt động hành chính

Thủ tướng: Cần phải tách hoạt động khoa học ra khỏi hoạt động hành chính

04/01/2017, 22:09

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tách khoa học ra khỏi hành chính, tránh tình trạng hành chính hóa nghiên cứu khoa học.

Bến Tre tập trung phát triển khoa học công nghệ

Bến Tre tập trung phát triển khoa học công nghệ

20/09/2022, 15:46

Bến Tre sẽ tổ chức thực hiện Đề án số 04 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển KHCN giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.