Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hải Phòng: KTNN kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Phó trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính

Hải Phòng: KTNN kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Phó trưởng phòng Ngân sách - Sở Tài chính

27/07/2018, 09:05

Theo nội dung kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực VI thì, trong quá trình Kiểm toán nhà nước khu vực VI (KTNN) làm việc tại Sở Tài chính Hải Phòng, ông Lê Hải Hà – Phó trưởng phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính (phụ trách cung cấp hồ sơ) không cung cấp hồ sơ tài liệu đối với cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền cho Công an Hải Phòng và Quân đội, vi phạm khoản 2 điều 8, Luật KTNN năm 2015.