Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cho lao động đang di cư

Đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cho lao động đang di cư

28/08/2018, 09:05

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH), hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 76.000 lao động đang làm việc tại các quốc gia Campuchia - Lào- Myanmar- Thái Lan- Việt Nam (CLMTV), đây không phải là một con số lớn so với lao động Việt đang làm việc ở các nước khác nhưng nó đang dần có xu hướng tăng lên trong thời gian tới. Tuy nhiên, khi mà các lao động di cư có xu hướng tăng nhưng việc đảm bảo an sinh xã hội cho lao động di cư trong khu vực thực sự đang rất yếu và cần có biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động di cư.

Thỏa thuận về di cư toàn cầu và sức khỏe người di cư Việt Nam

Thỏa thuận về di cư toàn cầu và sức khỏe người di cư Việt Nam

25/11/2021, 16:48

Trên thế giới hiện có khoảng 272 triệu người di cư trong tổng dân số hơn 7 tỷ người. Hai phần ba trong tổng số người di cư là lao động di cư.