Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hướng dẫn áp dụng quy định miễn, giảm tiền thuê đất

Hướng dẫn áp dụng quy định miễn, giảm tiền thuê đất

07/02/2017, 22:01

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP về quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chính phủ báo cáo giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 khoảng 3.433 tỷ đồng

Chính phủ báo cáo giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 khoảng 3.433 tỷ đồng

23/09/2022, 05:00

Chính phủ đã thống nhất dự thảo Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.