Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
3 ngày tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm

3 ngày tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm

09/02/2017, 14:36

Theo dự báo của TTKTTV từ ngày 09-11/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13-16oC, trung du và vùng núi 9-12oC, vùng núi cao dưới 8 oC (khu vực độ cao trên 1500m có nhiệt độ thấp nhất dưới 5oC).