Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Kho bạc Nhà nước phát hiện 8.100 khoản chi chưa đúng quy định

Kho bạc Nhà nước phát hiện 8.100 khoản chi chưa đúng quy định

09/09/2019, 16:08

Tính đến ngày 31/8/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát thanh toán được 570.800 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách, qua đó đã phát hiện khoảng 8.100 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; không chấp nhận thanh toán khoảng 58 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

Bộ Tài chính: Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính

21/11/2018, 14:34

Việc tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp phát triển.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được miễn giảm thuế thu nhập trong 4 năm

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được miễn giảm thuế thu nhập trong 4 năm

10/02/2021, 13:02

Tại Thông tư 03/2021 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Nhiều đối tượng được bổ sung vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

08/04/2021, 09:37

Bổ sung tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính,… vào diện được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021.