Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng tính theo GDP đầu người

Năm 2018, Việt Nam đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng tính theo GDP đầu người

23/11/2018, 18:25

Theo Hinrich Foundation chỉ số của Việt Nam được cải thiện nhất là các chỉ số giảm bớt rào cản thuế quan, phi thuế quan và thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với 12 quốc gia khác, Việt Nam đạt mức điểm cao về mức độ mở cửa thị trường. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy sự mở cửa thương mại và trao đổi hàng hóa xuyên biên giới.