Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

30/06/2020, 18:25

Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ DNNVV...

Nguồn vốn Chính phủ giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt 62,9% kế hoạch

Nguồn vốn Chính phủ giải ngân qua Kho bạc Nhà nước đạt 62,9% kế hoạch

28/11/2018, 17:55

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến nay, nguồn vốn Chính phủ giao giải ngân qua Kho bạc Nhà nước ước đạt 241.358,1 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch.

Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

11/09/2020, 09:09

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020.