Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ông Phạm Lương Sơn: Thông tin chi phí BHXH năm 2015 tăng 75,8% chưa chính xác

Ông Phạm Lương Sơn: Thông tin chi phí BHXH năm 2015 tăng 75,8% chưa chính xác

01/03/2017, 21:19

Vấn đề chi phí của bảo hiểm xã hội quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho quỹ bảo hiểm xã hội được nêu lên tại buổi họp báo Chính phủ tháng 2/2017.

Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng lên 500.000 đồng/tháng

24/03/2023, 19:35

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/người/tháng hiện nay lên 500.000 đồng/người/tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.