Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phát triển nền kinh tế không dùng tiền mặt

Phát triển nền kinh tế không dùng tiền mặt

21/05/2019, 12:44

Với chủ đề“Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt" Banking Vietnam 2019 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5/2019. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo diễn đàn, chia sẻ, trao đổi về việc ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.