Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: dự án

Bình Định: Thu hút mới 30 dự án với trên 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư

Bình Định: Thu hút mới 30 dự án với trên 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư

13/05/2023, 11:29

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Bình Định đạt được những kết quả khả quan. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu hút mới 30 dự án với trên 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư.

Cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cenland) được đưa vào diện cảnh bảo từ 10/4/2024

Cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cenland) được đưa vào diện cảnh bảo từ 10/4/2024

04/04/2024, 14:43

Ngày 3/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cenland) vào diện cảnh bảo từ 10/4/2024.

NSH Petro (PSH) có tân Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc mới

NSH Petro (PSH) có tân Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc mới

26/04/2024, 11:12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro- Mã chứng khoán: PSH) kể từ ngày 26/4/2024.

Quảng Ngãi dự kiến tổng nguồn thu sử dụng đất khả thi trong năm 2024 của tỉnh là hơn 248 tỷ đồng

Quảng Ngãi dự kiến tổng nguồn thu sử dụng đất khả thi trong năm 2024 của tỉnh là hơn 248 tỷ đồng

30/04/2024, 16:20

Quảng Ngãi dự kiến tổng nguồn thu sử dụng đất khả thi trong năm 2024 của tỉnh là hơn 248 tỷ đồng chỉ đạt gần 10% so với dự toán Trung ương giao là 2.600 tỷ đồng.