Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế

14/08/2019, 07:59

Tập trung cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm đó là đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.

NHNN báo cáo Quốc hội công tác cơ cấu tại 3 ngân hàng mua bắt buộc

NHNN báo cáo Quốc hội công tác cơ cấu tại 3 ngân hàng mua bắt buộc

08/10/2021, 19:48

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đang khẩn trương phối hợp các bộ, ngành và cơ quan liên quan để hoàn thiện phương án xử lý, cơ cấu lại của Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương theo định hướng mới; tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Dầu khí toàn cầu và DAB xây dựng/hoàn thiện phương án cơ cấu lại để xem xét, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền.