Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đề xuất 3 nhóm giải pháp lớn thúc đẩy kinh tế miền Trung

Đề xuất 3 nhóm giải pháp lớn thúc đẩy kinh tế miền Trung

19/08/2019, 14:15

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh miền Trung phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và thực sự trở thành một vùng động lực, một đầu tàu kinh tế của đất nước, Bộ KH&ĐT đã đề xuất 3 nhóm giải pháp lớn.

Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

19/06/2022, 15:37

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/06/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.