Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh vừa họp phiên thứ 8 để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

Theo đó, quý I/2024, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động ban hành Chương trình công tác năm, 3 thông báo kết luận và tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, kết luận hội nghị.
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, kết luận hội nghị

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể: Đối với 12 vụ việc theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 3 Ban Chỉ đạo Trung ương, còn 4/9 vụ việc và 1/3 đơn thư tiếp tục đôn đốc giải quyết; đối với 3 vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã chỉ đạo hoàn thành xét xử sơ thẩm 3/3 vụ. Công tác thanh tra được tăng cường, chú trọng hơn cả về số lượng và chất lượng. Trong quý I, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 66 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội. Kết quả đã kiến nghị xem xét kiểm điểm trách nhiệm 15 tập thể và 4 cá nhân; tiến hành 6 cuộc thanh tra trách nhiệm.

Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị, phản ánh; công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực cũng được đẩy mạnh. Trong kỳ báo cáo, cơ quan tố tụng 2 cấp của tỉnh đã tiến hành thụ lý, kiểm tra xác minh 6 tin báo; đã khởi tố, điều tra 29 vụ việc/49 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, kinh tế tiêu cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh về tham nhũng tiêu cực được tăng cường và nâng cao hiệu quả. 3 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 3 cuộc, 54 công dân, 10 vụ việc; các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp trên 1.000 lượt công dân với 600 vụ việc.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đã tích cực, khẩn trương tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản. Quan tâm xây dựng văn hóa trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác tự kiểm tra, tự giám sát, tự phát hiện.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp, hành vi tham nhũng, tiêu cực lãng phí; nâng cao hiệu quả phát hiện, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; tập trung thanh tra, kiểm tra một số dự án sử dụng đất ở địa bàn đô thị và được dư luận quan tâm; triệt để thu hồi về ngân sách nhà nước những khoản thất thoát hoặc có nguy cơ thất thoát cả về tài chính và tài sản công. Kiểm tra một số tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, vật liệu xây dựng, đất rừng, rừng, đất lâm nghiệp, lĩnh vực giao đất, giao rừng, trồng rừng thay thế và đất nuôi trồng thủy sản.  

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương và tỉnh. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu huyện, sở, ngành trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm về các kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định nếu không thực hiện dứt điểm, đúng thời hạn yêu cầu. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại hội nghị.
Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Thanh tra tỉnh tập trung vào công tác thanh tra theo chương trình công tác năm và các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội, các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền từ đòi hỏi của thực tiễn và do dư luận phát hiện các vấn đề nảy sinh.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên tinh thần bám sát 3 cơ chế phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ông Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo tại hội nghị.
Ông Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, báo cáo tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thống nhất đưa 2 vụ án ra khỏi diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Quảng Yên; vụ án “Tham ô tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán hóa đơn chứng từ thu, nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông 3, TP. Hạ Long. Sớm đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng. Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trần Trang (t/h)

Bài liên quan

Tin mới

Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang bị ảnh hưởng bởi nguồn đất san lấp ngày một khan hiếm
Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang bị ảnh hưởng bởi nguồn đất san lấp ngày một khan hiếm

Tiến độ nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang bị ảnh hưởng không nhỏ bởi nguồn đất san lấp ngày một khan hiếm. Đặc biệt là với các dự án công nghiệp, giao thông trọng điểm cần khối lượng sử dụng lớn thì vấn đề đáp ứng nguồn đất san lấp mặt bằng ngày càng trở nên cấp thiết.

Đà Nẵng triển khai thi công dự án Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan
Đà Nẵng triển khai thi công dự án Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan

Kiểm tra thực tế việc triển khai thi công dự án Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4 về các doanh nghiệp
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4 về các doanh nghiệp

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ngành Giáo dục Hải Phòng thông báo lịch nghỉ lễ
Ngành Giáo dục Hải Phòng thông báo lịch nghỉ lễ

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng vừa có Công văn 1116/SGDĐT - VP về thực hiện nghỉ lễ Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động năm 2024 (1/5).

Tiêu hủy 33.000 gói xúc xích ăn liền các loại
Tiêu hủy 33.000 gói xúc xích ăn liền các loại

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với ông Huỳnh Thanh Nhã về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Đồng thời, buộc tiêu huỷ toàn bộ tang vật vi phạm.

Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Bài 6: Vinamilk - thương hiệu sữa số 1 Việt Nam
Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - Bài 6: Vinamilk - thương hiệu sữa số 1 Việt Nam

Tại Hà Nội, Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với Báo điện tử VietNamNet, tổ chức Lễ công bố Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500). TH&CL giới thiệu đôi nét từng đơn vị trong danh sách này.