VSD báo lãi đạt 168 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ

19:20:00 10/08/2018

THCL - Mới đây, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Mã chứng khoán: VSD) vừa có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2018 với lãi sau thuế tăng nhẹ.

Cụ thể, doanh thu thuần của VSD đạt 297 tỷ đồng, giảm 16,7% cùng kỳ năm trước. Hai nguồn thu lớn nhất của VSD là dịch vụ lưu ký chứng khoán 155 tỷ đồng và dịch vụ chuyển quyền sở hữu chứng khoán qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán 77,7 tỷ đồng.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Chi phí hoạt động kinh doanh giảm giúp lãi gộp đạt 248 tỷ, giảm 2% cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí quản lý giảm đáng kể từ 82 tỷ về 58,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm nhiều do chi phí nhân viên quản lý giảm từ 20,7 tỷ về 9,6 tỷ, chi phí quảng cáo, hội nghị, khánh tiết cũng giảm mạnh từ 7,4 tỷ kỳ trước về 679 triệu đồng.

Xét chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố, chi phí nhân công của VSD giảm phân nửa từ 31,7 tỷ về 16,2 tỷ đồng và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm từ 134 tỷ về 70 tỷ đồng.

Theo đó, lãi trước thuế của VSD đạt 210 tỷ, tăng 9,3% và thực hiện 77% kế hoạch kinh doanh năm. Lãi sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 9%.

Tính đến cuối quý II, VSD có tổng tài sản 3.477 tỷ đồng, tăng thêm 775 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, VSD giữ tiền ở mức 1.680,6 tỷ.

Về mặt nguồn vốn, VSD có 2.334 tỷ đồng nợ phải trả gồm 1.499 tỷ nợ ngắn hạn và 835,6 tỷ đồng nợ dài hạn, đa phần là nợ phải trả không có vay tài chính.

Ngọc Linh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng