7 nhiệm vụ quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán

14:35:00 20/07/2020

THCL - Tại Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (20/7/2000-20/7/2020), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 7 nhiệm vụ quan trọng để phát triển thị trường chứng khoán.

Thủ tướng khẳng định, TTCK là một phong vũ biểu của nền kinh tế, là bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường, là một kênh huy động vốn quan trọng, hiệu quả của nền kinh tế. Việc xây dựng và phát triển TTCK là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới, hội nhập, đã được khẳng định trong Chiến lược phát triển KTXH 1996-2000 được Đại hội Đảng lần thứ VIII thông qua.

Nhận định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra với ngành tài chính - ngân hàng nói chung và sự phát triển của TTCK nói riêng là rất nặng nề, trong đó TTCK qua 20 năm tích luỹ cần có sự phát triển đột phá cả về quy mô và chất lượng để đáp ứng cơ bản các nhu cầu về nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần phát triển hệ thống doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức đánh cồng ghi nhận thời khắc chuyển giao bước sang giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK TP. Hồ Chí MinhThủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức đánh cồng ghi nhận thời khắc chuyển giao bước sang giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh

Để đạt được mục tiêu quan trọng này, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, UBCKNN và các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tập trung nỗ lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, cần có tư duy đột phá và hành động quyết liệt trong việc sớm hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách cho việc phát triển đồng bộ thị trường tài chính - tiền tệ nói chung và TTCK nói riêng.

“Ngay trong năm nay cần phải ban hành đồng bộ hệ thống Nghị định và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, nghiên cứu sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan khác trong thời gian tới” - Thủ tướng yêu cầu. Hệ thống văn bản pháp quy phải thực sự theo tinh thần đổi mới có tầm nhìn dài hạn, tạo dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hai là, các bộ, ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự phát triển nhịp nhàng, đồng bộ các thị trường trong đó có thị trường chứng khoán, bảo hiểm, tiền tệ nhằm hướng tới cơ cấu các thị trường hoàn chỉnh để phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ba là, thực hiện các giải pháp nhằm phát triển nhanh quy mô và chất lượng của TTCK trong đó đẩy nhanh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK; thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân niêm yết trên thị trường chứng khoán, tăng cường tính công khai minh bạch, áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế, cải tiến chất lượng dịch vụ kiểm toán và khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp.

Bốn là, sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức thị trường chứng khoán bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho phát triển thị trường ổn định, an toàn, bền vững, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức hệ thống giao dịch phù hợp, hiệu quả đối với cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm khác, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Năm là, tăng cường năng lực và tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài chính, UBCKNN với các bộ, ngành, cơ quan chức năng; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, kịp thời có đối sách, giải pháp phù hợp với những biến động bất thường trên thị trường quốc tế, trong nước; bảo đảm an ninh, an toàn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính, tiền tệ nói chung.

Sáu là, tập trung đổi mới một cách căn bản hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ hiệu quả hệ thống giao dịch, thanh toán, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ tài chính, chứng khoán; sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện số hóa tài sản giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bảy là, chủ động hội nhập với thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán quốc tế để tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực tốt nhất, phấn đấu sớm nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, phấn đấu đưa TTCK Việt Nam thành điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong khu vực, tàon cầu.

“Chặng đường phát triển phía trước của nước ta nói chung và TTCK nói riêng còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi tin tưởng rằng, với sức trẻ tuổi 20, với kinh nghiệm và thành quả đã tích luỹ trong nhiều năm, TTCK Việt Nam hôm nay đã có đủ điều kiện để phát huy truyền thống tốt đẹp vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khởi, chinh phục biển lớn”- Thủ tướng tin tưởng.

Anh Minh

Hà Nội: Đảm bảo nguồn cung mặt hàng thiết yếu cho người dân

 

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành