BIDV hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh 2017

18:23:00 08/01/2018

THCL - Theo thông tin từ BIDV, tính đến 31/12/2017, BIDV đã về đích thành công với các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch.

­­

Cụ thể, tổng tài sản đạt 1.176.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016, chiếm 12,5% tổng tài sản toàn ngành - là Ngân hàng TMCP có quy mô tổng tài sản lớn nhất.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn: Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.106.517 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9% so với 2016; trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư đạt 934.111 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%, chiếm 12,5% Huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Tín dụng tăng trưởng theo đúng định hướng NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước và phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế: Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt 1.136.778 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016; trong đó cho vay nền kinh tế đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17%, chiếm 13,12% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

BIDV hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh 2017

BIDV nỗ lực gia tăng nguồn thu dịch vụ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng và đa dạng hóa nguồn thu theo yêu cầu của Đề án cơ cấu lại các TCTD tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg: Thu dịch vụ ròng đạt 4.290 tỷ đồng, tăng trưởng 14%; Thu nhập ròng từ kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên đạt mốc 2.000 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so với năm 2016.

Chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016; Lợi nhuận trước thuế toàn Ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nộp gân sách Nhà nước hơn 5.000 tỷ đồng, tiếp tục đứng trong top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước.

BIDV tiếp tục khẳng định là công cụ, lực lượng chủ lực, chủ đạo trong thực thi chính sách tiền tệ theo định hướng của Chính phủ, NHNN; phát huy vai trò là Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn có khả năng điều tiết thị trường. Đồng thời, cơ cấu lại toàn diện, mạnh mẽ hoạt động gắn với xử lý nợ xấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng phục vụ khách hàng. Hoạt động của khối công ty, liên doanh, liên kết đảm bảo ổn định với kết quả kinh doanh ấn tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Ngân hàng; vận hành an toàn, thông suốt mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngân hàng của BIDV.

Đặc biệt, tiếp tục đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm cộng đồng. BIDV được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017, BIDV tiếp tục duy trì môi trường lao động chuyên nghiệp, văn minh, vì sự phát triển con người; đảm bảo việc làm, thu nhập và cơ hội thăng tiến cho cán bộ nhân viên BIDV. BIDV tiếp tục dành ngân sách hoạt động, quyên góp ủng hộ của cán bộ nhân viên, người lao động để triển khai thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực; bàn giao 412 phòng/lớp học và 25 công trình/chương trình giáo dục; 87 công trình/chương trình y tế; 323 căn nhà đại đoàn kết... Tổng kinh phí cam kết hỗ trợ trong năm 2017 là 350 tỷ đồng.

Gia Linh

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng