Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Cần Thơ triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

UBND TP Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường triển khai hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố.

(Ảnh: minh hoạ)

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ được giao tại  Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/4/2022 triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QÐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ (đơn vị được giao chủ trì, tham mưu) triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 86/KH-UBND. Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm, các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Cần Thơ để tổng hợp theo quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch; mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên, vận động, thuyết phục quần chúng, người dân và các đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tham gia sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ công (bao gồm các cơ sở y tế, giáo dục...) xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai kết nối và cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; khuyến khích các trường học, bệnh viện, công ty điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Giao Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thẩm quyền xử lý các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện có liên quan để tham gia thụ lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, có trách nhiệm phối hợp để giải quyết các khiếu nại, phản ánh tranh chấp của người tiêu dùng về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia, hệ thống bù trừ điện tử với hạ tầng của các cơ quan như Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; tăng cường triển khai chi ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, UBND quận, huyện (cụ thể là Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng quận, huyện) trong hoạt động triển khai ứng dụng thanh toán ví điện tử cho các địa điểm kinh doanh trên địa bàn quận, huyện và các chợ. Cập nhật kết quả triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo mô hình Chợ 4.0 ngay khi hoàn thành công tác triển khai tại một địa điểm cụ thể về cho Sở Công Thương tổng hợp.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, như: thanh toán qua QR Code, thanh toán di động (Mobile Payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless), ví điện tử; đầu tư phát triển, sắp xếp hợp lý và gia tăng chức năng, tiện ích trên các thiết bị chấp nhận thanh toán (thẻ ATM, POS) với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại phát triển dịch vụ thẻ và cung ứng các dịch vụ gia tăng khác; tập trung triển khai hoàn thành chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chíp, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ, tạo thuận lợi kết nối với các hệ thống thanh toán khác; hoàn thiện, tăng cường kết nối, tích hợp giữa hạ tầng thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng của các đơn vị chấp nhận thanh toán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

PV(t/h)

Bài liên quan

Tin mới

Hôm nay, Quốc hội thảo luận 5 Luật và biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận 5 Luật và biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi

Văn phòng Quốc hội thông báo, hôm nay, ngày 21/6, Quốc hội thảo luận dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi và biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ sửa đổi.

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/6
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/6

Một số cổ phiếu cần quan tâm phiên ngày 21/6 của các công ty chứng khoán.

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 21/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ban hành mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trong mùa lũ
Ban hành mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trong mùa lũ

UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định về mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê điều trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh.

Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol đăng ký bán 600.000 cổ phiếu
Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol đăng ký bán 600.000 cổ phiếu

Ông Phan Văn Hùng, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC – sàn HNX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu VNC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Vận tải Biển Vinaship (VNA) dự kiến phát hành 14 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 70%
Vận tải Biển Vinaship (VNA) dự kiến phát hành 14 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 70%

Ngày 1/7 tới đây, CTCP Vận tải Biển Vinaship (VNA – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.