Cao Bằng: Huyện Quảng Hòa huy động hơn 61 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

21:52:00 13/09/2020

THCL - Từ đầu năm đến nay, huyện Quảng Hòa huy động nguồn lực 61 tỷ 649 triệu đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 55 tỷ 456 triệu đồng, nguồn vốn tổ chức phi chính phủ 5 tỷ 350 triệu đồng, nhân dân đóng góp 843 triệu đồng. Đồng thời, huyện huy động nhân dân hiến 4.305,8 m2 đất; đóng góp 10.515 ngày công lao động; 784 m3 vật liệu xây dựng… xây dựng hạ tầng cơ sở.

Xây dựng đường bê tong nông thôn tại xã Ngọc Động, huyện Quảng HòaXây dựng đường bê tông nông thôn tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa (Ảnh: Hoàng Thiệp)

Thực hiện 47 dự án mô hình giảm nghèo với 11.743 hộ tham gia; cung ứng 2.720 kg giống ngô lai các loại cho người dân; triển khai các mô hình nuôi lợn thịt, trồng khoai, chăn nuôi trâu…; xây dựng, nâng cấp 21,57 km đường nông thôn; cải tạo, kiên cố hóa 5,92 km mương thủy lợi; bình quân đạt 12,9 tiêu chí nông thôn mới/xã...

Huyện tiếp tục duy trì 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu 1 xã về đích nông thôn mới năm 2020; 1 xã đạt 17 tiêu chí; 5 xã đạt 13 - 16 tiêu chí; 7 xã đạt 10 - 12 tiêu chí; 1 xã đạt 8 tiêu chí; bình quân đạt 13,3 tiêu chí nông thôn mới/xã.

 Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2010, tỉnh Cao Bằng có 177/199 xã trong diện thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Qua đánh giá tại thời điểm triển khai (rà soát 165 xã /177 xã) bình quân tiêu chí các xã là 2,0 tiêu chí/xã. Có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí, 13 xã từ 5 đến 9 tiêu chí; có tới 134 xã đạt từ 1-4 tiêu chí; 15 xã không có tiêu chí nào đạt chuẩn. 

Con đường bê tông nông thôn tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa khi hoàn thành đã góp phần đổi thay cuộc sống của người dânCon đường bê tông nông thôn tại xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa khi hoàn thành đã góp phần đổi thay cuộc sống của người dân (Ảnh: Hoàng Thiệp)

Với sự quyết tâm chính trị cao, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nông thôn tiếp tục có nhiều đổi thay, nông nghiệp được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đều tăng qua các năm, góp phần từng bước ổn định và nâng cao chất lượng đời sống dân cư nông thôn. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 14,2 triệu đồng/ người/ năm, tăng 7,3 triệu đồng so với năm 2010 (6,9 triệu đồng/ người/ năm).

Dự kiến đến hết năm 2020 có tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 – 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. Các tiêu chí đạt chuẩn hàng năm vẫn tăng, từ chỗ có 134 xã dưới 5 tiêu chí đến hết năm nay dự kiến đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

Hoàng Thiệp

Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

 

 

 

 

  

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành